BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wyrzekać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrzekać się" po polsku

wyrzekać się

czasownik
 1. reject ***
  • nie akceptować (osoby), odtrącać (kogoś), wyrzekać się (kogoś lub czegoś) [przechodni]
   She rejected her son when he was arrested for murder. (Ona wyrzekła się swojego syna, kiedy został aresztowany za morderstwo.)
   My father rejected my boyfriend. (Mój ojciec nie zaakceptował mojego chłopaka.)
 2. renounce
  • wyrzekać się, wypierać się (poglądów)
   They forced her to renounce her faith. (Oni zmusili ją do wyrzeknięcia się wiary.)
   link synonim: forsay
 3. repudiate
 4. abjure
 5. abnegate
 6. forswear , foreswear   oficjalnie
 7. forsay dawne użycie

Powiązane zwroty — "wyrzekać się"

rzeczownik
wyrzeczenie = self-sacrifice +2 znaczenia
wyrzeczenie się = rejection +5 znaczeń
inne

powered by  eTutor logo