Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"wypierać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypierać się" po polsku

wypierać się

czasownik
 1. deny ***
  • zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować, negować [przechodni]
   They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it. (Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.)
   She denied being involved in the tax fraud. (Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym.)
   link synonim: disclaim
 2. renounce
  • wyrzekać się, wypierać się (poglądów)
   They forced her to renounce her faith. (Oni zmusili ją do wyrzeknięcia się wiary.)
   link synonim: forsay
 3. disavow
 4. repudiate
 5. recant
 6. disclaim
 7. abjure
 8. gainsay
 9. forswear , foreswear  
 10. forsay dawne użycie
czasownik
 1. wash ***
  • prać, myć [przechodni]
   This T-shirt needs washing. (Tę koszulkę trzeba wyprać.)
   I need to wash the car. (Muszę umyć samochód.)
 2. thrash
 3. launder
 4. trounce
 5. larrup
czasownik
 1. displace *
 2. oust
 3. supplant
 4. supersede
 5. wipe **
 6. unplace
 7. outcompete

Powiązane zwroty — "wypierać się"

rzeczownik
wyparcie = ejection +4 znaczenia
wyparcie się = denial +8 znaczeń
czasownik
Zobacz także: wypierać kogoś z rynku

powered by  eTutor logo