"odtrącać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odtrącać" po polsku — Słownik angielsko-polski

odtrącać

czasownik
 1. reject ***
  • odtrącać (np. uczucia), nie akceptować (pomocy), nie przyjmować (czyjegoś wsparcia) [TRANSITIVE]
   I offered him my help but he rejected it. (Zaoferowałem mu swoją pomoc, ale jej nie zaakceptował.)
   Don't reject her feelings, she's a good person. (Nie odtrącaj jej uczuć, ona jest dobrą osobą.)
   He rejected my support so I'm leaving. (Nie przyjął mojego wsparcia, więc odchodzę.)
  • nie akceptować (osoby), odtrącać (kogoś), wyrzekać się (kogoś lub czegoś) [TRANSITIVE]
   She rejected her son when he was arrested for murder. (Ona wyrzekła się swojego syna, kiedy został aresztowany za morderstwo.)
   My father rejected my boyfriend. (Mój ojciec nie zaakceptował mojego chłopaka.)
 2. repulse
 3. spurn