"nie akceptować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie akceptować" po polsku — Słownik angielsko-polski

nie akceptować

czasownik
 1. reject ***
  • odtrącać (np. uczucia), nie akceptować (pomocy), nie przyjmować (czyjegoś wsparcia) [TRANSITIVE]
   I offered him my help but he rejected it. (Zaoferowałem mu swoją pomoc, ale jej nie zaakceptował.)
   Don't reject her feelings, she's a good person. (Nie odtrącaj jej uczuć, ona jest dobrą osobą.)
   He rejected my support so I'm leaving. (Nie przyjął mojego wsparcia, więc odchodzę.)
  • nie akceptować (osoby), odtrącać (kogoś), wyrzekać się (kogoś lub czegoś) [TRANSITIVE]
   She rejected her son when he was arrested for murder. (Ona wyrzekła się swojego syna, kiedy został aresztowany za morderstwo.)
   My father rejected my boyfriend. (Mój ojciec nie zaakceptował mojego chłopaka.)
 2. can *****
 3. discard *
idiom
 1. draw the line at something
czasownik
 1. take *****
  • przyjmować, akceptować [TRANSITIVE]
   I decided to take the job. (Zdecydowałem się wziąć tę pracę.)
   Do you take credit cards? (Czy przyjmujecie karty kredytowe?)
   You should definitely take my advice. (Zdecydowanie powinieneś przyjąć moją radę.)
   link synonim: accept
 2. accept ****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She has never accepted my choices. (Ona nigdy nie akceptowała moich wyborów.)
  I cannot accept such behaviour. (Nie mogę zaakceptować takiego zachowania.)
  We accepted his proposal. (Zaakceptowaliśmy jego propozycję.)
 3. approve ***
 4. stand *****
  • tolerować, akceptować [TRANSITIVE]
   I can't stand his rude tone! (Nie mogę zaakceptować jego niegrzecznego tonu!)
   I barely stand this person in my house. (Ledwie toleruję tę osobę w moim domu.)
 5. allow *****
 6. assent
czasownik
 1. clear *****
 2. condone
 3. accede
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
phrasal verb
 1. approve of something *
 2. take something up * , także: take up something **
  • przyjmować coś, akceptować coś
   She will take up the challenge. (Ona przyjmie wyzwanie.)
   He took up my offer to work for me. (On zaakceptował moją ofertę pracy dla mnie.)
 3. fall in with something
 1. be okay with something , be fine with something
idiom
 1. give something a stamp of approval  
 2. take something on board
phrasal verb
 1. go with something **
czasownik
 1. resign oneself to something
  • pogodzić się z czymś, zaakceptować coś
   All I can do is resign myself to the new situation. (Wszystko co mogę zrobić, to pogodzić się z nową sytuacją.)
   Resign yourself to the fact that she doesn't love you. (Pogódź się z faktem, iż ona ciebie nie kocha.)
 2. come to terms with something
 3. give something the thumbs up   informal
phrasal verb
 1. take somebody up on something

Powiązane zwroty — "nie akceptować"

phrasal verb
rzeczownik
idiom
przymiotnik
czasownik
dać wiarę (akceptować coś jako prawdziwe, często nie mając pewności) = believe