KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"standing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "standing" po angielsku

standing **

rzeczownik
 1. pozycja (społeczna), poważanie, reputacja [niepoliczalny]
  They'll keep us in good standing with the king still. (Nadal będą nas utrzymywać w wysokim poważaniu u króla.)
  He doesn't talk to people of lower social standing. (On nie rozmawia z ludźmi o niższej pozycji społecznej.)
 2. trwanie (czegoś), długość istnienia (czegoś) [niepoliczalny]
  It's a custom of long standing. (To jest istniejący od dawna zwyczaj.)
 3. stanie
  Standing for so long made my legs hurt. (Stanie przez tak długi czas sprawiło, że bolały mnie nogi.)
 4. zniesienie (czegoś), wytrzymanie (czegoś)
  Standing of her child crying was almost impossible. (Zniesienie jej płaczącego dziecka było prawie niemożliwe.)
 5. postawienie, ustawienie
 6. bycie usytuowanym, bycie umiejscowionym
 7. tolerowanie, akceptowanie
  The standing of other religions is one's private matter. (Tolerowanie innych religii jest prywatną sprawą każdego.)
 8. trwanie, nie zmienianie się
  He said he loved me for standing the same. (On powiedział, że kocha mnie za nie zmienianie się.)
 9. osiąganie (np. jakiejś wysokości)
 10. obowiązywanie
przymiotnik
 1. niezmienny (o przepisie), stały (o zleceniu)
  There's a standing law on smoking in public areas. (Prawo dotyczące palenia w miejscach publicznych jest niezmienne.)
 2. stojący (o konstrukcji)
przysłówek
 1. na stojąco (np. o owacjach)
  The play got a round of standing applause from the audience. (Sztuka dostała owację na stojąco od widowni.)
  He dreamed of standing ovation. (On marzył o owacjach na stojąco.)
obrazek do "stand" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: stood past tense, stood past participle
 1. stać [nieprzechodni]
  The statue stands in the middle of the marketplace. (Posąg stoi na środku rynku.)
  He stood in the doorway. (On stał w drzwiach.)
  Stand still for a moment. (Stań nieruchomo na moment.)
 2. znieść (coś), wytrzymać (coś) [przechodni]
  I can't stand this any longer! (Nie wytrzymam tego ani chwili dłużej!)
  I can't stand you! (Nie mogę cię znieść!)
  She can't stand it anymore. (Ona nie może już tego wytrzymać.)
  link synonim: bear
 3. postawić, ustawiać [przechodni/nieprzechodni]
  She stood the vase on the table. (Ona postawiła wazon na stole.)
  I stood a cup on a windowsill. (Postawiłem kubek na parapecie.)
 4. być usytuowanym, być umiejscowionym [nieprzechodni]
  The hotel stands on a hill. (Hotel jest usytuowany na wzgórzu.)
  My house stands next to a highway. (Mój dom jest umiejscowiony obok autostrady.)
 5. tolerować, akceptować [przechodni]
  I can't stand his rude tone! (Nie mogę zaakceptować jego niegrzecznego tonu!)
  I barely stand this person in my house. (Ledwie toleruję tę osobę w moim domu.)
 6. trwać, nie zmieniać się [nieprzechodni]
  Your figure stands. (Twoja figura się nie zmienia.)
  Our friendship will stand - I promise you. (Nasza przyjaźń będzie trwała - obiecuję ci.)
 7. mieć wysokość oficjalnie [nieprzechodni]
  This building stands 200 m. (Ten budynek ma 200 m wysokości.)
  This basketball player stands 7 ft tall. (Ten koszykarz ma 7 stóp wzrostu.)
 8. osiągać (np. jakiś poziom) [nieprzechodni]
  The water in the river stood the emergency level. (Woda w rzece osiągnęła awaryjny poziom.)
  This company's net income in 2002 stood at 4 billion euros. (Dochód netto tej firmy w 2002 roku osiągnął 4 miliardy euro.)
 9. obowiązywać [nieprzechodni]
  The law stands for everybody. (Prawo obowiązuje wszystkich.)
  These stupid rules don't stand here. (Te głupie zasady tutaj nie obowiązują.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. podstawka, podpórka [policzalny]
  The stand tilted and all the books fell off the table. (Podstawka się przechyliła i wszystkie książki spadły ze stołu.)
  I need to buy a new stand for my computer. (Potrzebuję kupić nową podstawkę do komputera.)
 2. pozycja, opinia [policzalny]
  What is your stand on the current crisis? (Jaka jest twoja opinia na temat obecnego kryzysu?)
  Your stand is very important to us. (Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.)
 3. stanowisko (np. na dworcu autobusowym) [policzalny]
  Which stand does the bus arrive at? (Na które stanowisko przyjeżdża autobus?)
  We mixed up the bus stands. (Pomyliliśmy stanowiska autobusowe.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "stand up" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: stood up past tense, stood up past participle
Formy nieregularne: stood past tense, stood past participle
 1. wstać, wstawać
  He stood up and closed the window. (On wstał i zamknął okno.)
  Suddenly, she stood up and went away. (Ona nagle wstała i odeszła.)
  He stood up when his boss entered the room. (On wstał, kiedy jego szef wszedł do pokoju.)
  przeciwieństwa: sit down, sit down

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. postawić komuś coś, zapłacić za coś  BrE
  I'll stand you the burger. (Ja ci postawię burgera.)
  If you want my help, you will have to stand me all the necessary equipment. (Jeżeli chcesz mojej pomocy, musisz mi zapłacić za cały potrzebny sprzęt.)
czasownik
 1. ubiegać się [nieprzechodni]
  I stand for an executive position. (Ubiegam się o kierownicze stanowisko.)
  He runs for a chairman post. (On ubiega się o stanowisko przewodniczącego rady.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. być w gotowości do ataku (szczególnie przed świtem lub po zmierzchu)

Powiązane zwroty — "standing"

przymiotnik
rzeczownik
inne
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo