Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"opinia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opinia" po polsku

opinia

obrazek do "opinion" po polsku
rzeczownik
 1. opinion ****
  • opinia, zdanie, pogląd [policzalny lub niepoliczalny]
   That is the common opinion, certainly. (To jest z pewnością powszechna opinia.)
   He has a higher opinion of you than you think. (On ma lepsze zdanie o tobie, niż ci się wydaje.)
   In my opinion, you shouldn't do it. (Moim zdaniem nie powinieneś tego robić.)
   Our opinions are divided. (Nasze opinie są podzielone.)
   link synonim: view
 2. view *****
  • pogląd, zdanie, opinia [policzalny]
   In my view, you had a right to do it. (Moim zdaniem, miałeś prawo to zrobić.)
   He rarely expresses his views in public. (On rzadko wyraża swe poglądy publicznie.)
   She has strong views about religion. (Ona ma zdecydowane poglądy na temat religii.)
   link synonim: opinion
 3. reputation *** , rep (skrót) ***
  • renoma, reputacja, opinia, konduita [policzalny]
   the opinion that people have about somebody or something
   I want us to live up to the reputation of the city. (Chcę, żebyśmy utrzymali reputację tego miasta.)
   This school has a bad reputation. (Ta szkoła ma złą renomę.)
   President Bush lost his rep when he failed to fulfil his promises. (Prezydent Bush zaczął tracić reputację, gdy nie udało mu się dopełnić obietnic.)
   Is it better to lose face or rep? (Lepiej jest stracić twarz czy reputację?)
   link synonimy: good name, name
 4. thinking ***   [niepoliczalny]
  What's her thinking of this situation? (Jaka jest jej opinia na temat tej sytuacji?)
  The party's thinking hasn't been revealed yet. (Opinia partii nie została jeszcze ujawniona.)
 5. thought , ****
  • zdanie, opinia [policzalny]
   I don't care about your thoughts. (Nie obchodzą mnie twoje opinie.)
   Your thought is valuable. (Twoje zdanie jest cenne.)
 6. feeling ****
  • opinia (na jakiś temat) [tylko liczba mnoga]
   My feeling on this is irrelevant. (Moja opinia na ten temat jest nieistotna.)
   What is your feeling on this? (Jaka jest twoja opinia na ten temat?)
 7. position *****
  • opinia, zdanie [policzalny]
   Your position on the issue will be noted. (Panskie zdanie na ten temat zostanie odnotowane.)
   Everyone has a different position on that subject. (Każdy ma inne zdanie na ten temat.)
 8. image *****  
  I don't care about your image. (Nie obchodzi mnie twoja opinia.)
  Everyone's entitled to their own image. (Każdy ma prawo do własnej opinii.)
 9. stand *****
  • pozycja, opinia [policzalny]
   What is your stand on the current crisis? (Jaka jest twoja opinia na temat obecnego kryzysu?)
   Your stand is very important to us. (Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.)
 10. mind *****
  • opinia, zdanie na jakiś temat
   What's your mind about the project? (Jaka jest twoja opinia na temat projektu?)
   I don't have a mind because it doesn't concern me. (Nie mam opinii, ponieważ mnie to nie dotyczy.)
 11. sentiment **
  • opinia, zdanie (na jakiś temat) oficjalnie [policzalny lub niepoliczalny]
   Do you have a sentiment on this topic you would like to share? (Czy masz opinię na ten temat, którą chciałbyś się podzielić?)
   I respect your sentiment on this issue, but we need to proceed according to the plan. (Doceniam twoją opinię w tej sprawie, ale musimy postępować zgodnie z planem.)
 12. verdict , **
  • opinia (czyjaś osobista) [policzalny]
   I need your verdict on my new car. (Potrzebuję twojej opinii o moim nowym samochodzie.)
 13. estimation
  • opinia, mniemanie
   In my estimation, the county hospital might be better equipped to treat your son. (Moim zdaniem szpital hrabstwa może być lepiej wyposażony do leczenia twojego syna.)
 14. preconception , także: prenotion
 15. dictum
 16. submission *
 17. body of opinion
 18. judgement call
idiom
 1. tuppenceworth
 1. someone's take on something *** , somebody's take on something ***

powered by  eTutor logo