"opinia publiczna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opinia publiczna" po polsku

opinia publiczna

obrazek do "the public" po polsku
rzeczownik
 1. the public ***
  • ludzie, społeczeństwo, opinia publiczna
   The public needs to know about the economic crisis. (Opinia publiczna musi wiedzieć o kryzysie gospodarczym.)
   Keep this news away from the media and the public. (Trzymaj tę wiadomość z daleka od mediów i opinii publicznej.)
 2. public opinion *   [niepoliczalny]
  We therefore need to influence public opinion in this area. (Dlatego musimy wpływać na opinię publiczną w tej dziedzinie.)
  I think that public opinion would like to receive an answer to these questions. (Myślę, że opinia publiczna chciałaby uzyskać odpowiedź na te pytania.)
  There is growing support in Polish public opinion for aid to developing countries. (Rośnie poparcie polskiej opinii publicznej w kwestii udzielania pomocy krajom rozwijającym się.)
  It seems, unfortunately, that international public opinion has already forgotten about this country in crisis. (Niestety, wydaje się, że międzynarodowa opinia publiczna zdążyła już zapomnieć o tym znajdującym się w kryzysie kraju.)
 3. public eye  
 4. public view  
 5. vox pop    BrE potocznie
 6. vox populi    latin

"opinia publiczna" — Słownik kolokacji angielskich

public opinion kolokacja
 1. public przymiotnik + opinion rzeczownik = opinia publiczna
  Bardzo silna kolokacja

  A revolution in public opinion occurred during the late 1950s and early 1960s on issues of civil rights.

public view kolokacja
 1. public przymiotnik + view rzeczownik = opinia publiczna
  Bardzo silna kolokacja

  I don't think the public view of community arts is a very good one, do you?

powered by  eTutor logo