Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"społeczeństwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "społeczeństwo" po polsku

społeczeństwo

obrazek do "the people" po polsku ... for NGOs and civil society obrazek do "the public" po polsku obrazek do "the general public" po polsku
rzeczownik
 1. the people *****
  • lud, obywatele, społeczeństwo
   The people chose the new president. (Obywatele wybrali nowego prezydenta.)
   Our government doesn't care about the people. (Nasz rząd nie dba o obywateli.)
   The people of Poland are not pleased with their country's situation. (Naród Polski nie jest zadowolony z sytuacji swojego kraju.)
   The people of the United States have to vote! (Populacja Stanów Zjednoczonych musi zagłosować!)
 2. society *****
  • społeczeństwo [UNCOUNTABLE]
   The society is varied and there should be a place for everyone. (Społeczeństwo jest zróżnicowane, powinno być w nim miejsce dla każdego.)
   There was a debate on the safety of our society. (Odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa społeczeństwa.)
  • społeczeństwo (pojedynczy system) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Polish society is not used to it. (Polskie społeczeństwo nie jest do tego przyzwyczajone.)
 3. the public ***
  • ludzie, społeczeństwo, opinia publiczna
   The public needs to know about the economic crisis. (Opinia publiczna musi wiedzieć o kryzysie gospodarczym.)
   Keep this news away from the media and the public. (Trzymaj tę wiadomość z daleka od mediów i opinii publicznej.)
 4. the general public
  • społeczeństwo, szerokie kręgi społeczeństwa
   This needs to be brought to the attention of the general public. (Należy na to skierować uwagę społeczeństwa.)
   All these recent crimes are known to the general public. (Wszystkie zbrodnie, które się wtedy wydarzyły są teraz powszechnie znane społeczeństwu.)
   He didn't want to share this information with the general public. (On nie chciał się dzielić ze społeczeństwem tą informacją.)
 5. the body politic

Powiązane zwroty — "społeczeństwo"

przymiotnik
społeczny = social +3 znaczenia
bierne (np. społeczeństwo) = stagnant
bezklasowy (np. społeczeństwo) = classless
rzeczownik
inne
czasownik
oczyszczać (np. umysł, społeczeństwo) = cleanse
rozdzielić (np. społeczeństwo na dwie części) = cleave
phrasal verb

powered by  eTutor logo