BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"public opinion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "public opinion" po angielsku

public opinion *

rzeczownik
 1. opinia publiczna [niepoliczalny]
  We therefore need to influence public opinion in this area. (Dlatego musimy wpływać na opinię publiczną w tej dziedzinie.)
  I think that public opinion would like to receive an answer to these questions. (Myślę, że opinia publiczna chciałaby uzyskać odpowiedź na te pytania.)
  There is growing support in Polish public opinion for aid to developing countries. (Rośnie poparcie polskiej opinii publicznej w kwestii udzielania pomocy krajom rozwijającym się.)
  It seems, unfortunately, that international public opinion has already forgotten about this country in crisis. (Niestety, wydaje się, że międzynarodowa opinia publiczna zdążyła już zapomnieć o tym znajdującym się w kryzysie kraju.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"public opinion" — Słownik kolokacji angielskich

public opinion kolokacja
 1. public przymiotnik + opinion rzeczownik = opinia publiczna
  Bardzo silna kolokacja

  A revolution in public opinion occurred during the late 1950s and early 1960s on issues of civil rights.

powered by  eTutor logo