"badanie opinii publicznej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "badanie opinii publicznej" po polsku

badanie opinii publicznej

rzeczownik
 1. opinion poll
 2. pop ***
  • sonda, badanie opinii publicznej  BrE potocznie
   The pop showed that 10% of the citizens are idiots. (Badanie opinii publicznej pokazało, iż 10% obywateli to idioci.)
   What are the results of this pop? (Jakie są wyniki tej sondy?)
   My pop proved that people would rather watch TV than talk to each other. (Moje badanie opinii publicznej udowodniło, że ludzie wolą oglądać telewizję, niż ze sobą rozmawiać.)
 3. straw poll , straw vote AmE  
 4. canvass
 5. Public Opinion Research  

"badanie opinii publicznej" — Słownik kolokacji angielskich

opinion poll kolokacja
 1. opinion rzeczownik + poll rzeczownik = badanie opinii publicznej, sondaż opinii publicznej
  Bardzo silna kolokacja

  Here are the results of some opinion polls over the past year.

opinion survey kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badanie opinii publicznej
 1. opinion rzeczownik + survey rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  By law, the results of new opinion surveys cannot be reported in the local press less than 15 days before the election.

powered by  eTutor logo