"według" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "według" po polsku

 1. according to something *****
  • według czegoś, zgodnie z czymś
   According to this newspaper, the school principal was fired. (Według tej gazety, dyrektor szkoły został zwolniony.)
   You have to take a right turn, according to this map. (Musisz skręcić w prawo, według tej mapy.)
   Well, according to the law, it's a crime. (Więc, według prawa, to jest przestępstwo.)
   It's my job to make sure everything goes according to plan. (Moim zadaniem jest upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem.)
   According to the timetable, the plane leaves in twenty minutes. (Zgodnie z rozkładem, samolot odlatuje za dwadzieścia minut.)
przyimek
 1. as per something
 1. according to somebody *****
  • według kogoś, zgodnie z kimś
   According to the scientists, people tend to live longer these days. (Według naukowców, ludzie żyją obecnie dłużej.)
   According to John, I should take this job. (Według Johna, powinienem wziąć tę pracę.)
   According to my mom, I'm a drug dealer. (Według mojej mamy jestem dilerem narkotyków.)
idiom
 1. in somebody's eyes

według

przyimek
 1. unto
przysłówek
 1. under , *****
  • według, zgodnie (np. z obowiązującym prawem)
   Under the law, you can't do it. (Zgodnie z prawem, nie możesz tego zrobić.)
   Under these rules, you cannot smoke here. (Według tych zasad, nie możesz tu palić.)
 2. by *****
  • zgodnie z, według (np. określoną metodą, sposobem robienia czegoś)
   By my calculation she must have been very young. (Zgodnie z moimi obliczeniami, ona musiała być bardzo młoda.)
 1. in my book potocznie
 2. it is my belief that , it is my view that

Powiązane zwroty — "według"

rzeczownik
klasyfikacja (według stopnia lub jakości) = rating
Kasper (według tradycji imię jednego z trzech króli, którzy przyszli złożyć pokłon dzieciątku Jezus) = Caspar
przeznaczenie (według wierzeń anglosaskich) = Wyrd
basen wodny w Jerozolimie (mający według Biblii uzdrawiającą moc) = Bethesda
czakra (według wierzeń religii dharmicznych, energetyczny ośrodek w ciele) = chakra
ptak sprowadzający burzę z piorunami (według wierzeń rdzennych Amerykanów) = thunderbird
phrasal verb
przymiotnik
czasownik
idiom
przysłówek

powered by  eTutor logo