BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"rep" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rep" po angielsku

reputation *** , rep (skrót) ***

rzeczownik
 1. renoma, reputacja, opinia, konduita [COUNTABLE]
  the opinion that people have about somebody or something
  I want us to live up to the reputation of the city. (Chcę, żebyśmy utrzymali reputację tego miasta.)
  This school has a bad reputation. (Ta szkoła ma złą renomę.)
  President Bush lost his rep when he failed to fulfil his promises. (Prezydent Bush zaczął tracić reputację, gdy nie udało mu się dopełnić obietnic.)
  Is it better to lose face or rep? (Lepiej jest stracić twarz czy reputację?)
  link synonimy: good name, name

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

representative *** , rep (skrót) ***

rzeczownik
 1. przedstawiciel, reprezentant [COUNTABLE]
  He's a representative of an insurance company. (On jest przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej.)
  Leonardo da Vinci is the main representative of the Renaissance. (Leonardo da Vinci jest głównym przedstawicielem Renesansu.)
  She worked as a Spotify rep in Sweden. (Ona pracowała jako przedstawicielka Spotify w Szwecji.)
  I used to work as a sales rep for Coca-Cola. (Pracowałem jako przedstawiciel handlowy w Coca-Coli.)

repetition * , rep (skrót) ***

rzeczownik
 1. powtórzenie (podczas wykonywania ćwiczenia) [UNCOUNTABLE]
  Sammy should still be able to learn through repetition. (Sammy powinien nadal móc uczyć się przez powtarzanie.)
  He can do more than fifty reps of push-ups in a row! (On potrafi wykonać ponad pięćdziesiąt powtórzeń pompek, jedna po drugiej!)
  You need to do ten reps in a series. (Musisz wykonać dziesięć powtórzeń w serii.)

rep *** , także: repp

rzeczownik
 1. ryps (rodzaj tkaniny)

Republican **** , Rep. (skrót)

rzeczownik
 1. republikanin (w USA) [COUNTABLE]
  I don't want to argue with a Republican. (Nie chcę się kłócić z republikaninem.)
  Is he a Republican? (Czy on jest republikaninem?)

representative *** , Rep. (skrót)

rzeczownik
 1. kongresman American English [COUNTABLE]
  A representative is a member of the congress. (Kongresman jest członkiem kongresu.)

powered by  eTutor logo