BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"powtórzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powtórzenie" po polsku

powtórzenie

rzeczownik
 1. repetition * , rep (skrót) ***
  • powtórzenie (podczas wykonywania ćwiczenia) [UNCOUNTABLE]
   Sammy should still be able to learn through repetition. (Sammy powinien nadal móc uczyć się przez powtarzanie.)
   He can do more than fifty reps of push-ups in a row! (On potrafi wykonać ponad pięćdziesiąt powtórzeń pompek, jedna po drugiej!)
   You need to do ten reps in a series. (Musisz wykonać dziesięć powtórzeń w serii.)
 2. repetition *
  • powtórka, powtórzenie (zrobienie czegoś po raz kolejny) [UNCOUNTABLE]
   We do not want a repetition of the American meltdown scenario in Europe. (Nie chcemy w Europie powtórki amerykańskiego scenariusza krachu gospodarczego.)
 3. repeat ***
  • powtórka, powtórzenie [COUNTABLE]
   Let's see a repeat of this spectacular goal! (Zobaczmy powtórkę tego spektakularnego gola!)
   They air repeats and nothing else! (Oni puszczają powtórki i nic poza tym!)
 4. iteration , także: iterance
 5. rerun , także: re-run
  • powtórka, powtórzenie (np. jakiegoś zdarzenia, problemu)
 6. replay *
 7. reprising
 8. resaying
 9. redoing
 10. revoicing
 11. gemination
  • powtórzenie (w retoryce)
czasownik
 1. repeat ***
 2. replay *
 3. replicate *
 4. echo **
  • powtarzać (to co ktoś właśnie powiedział lub zrobił) literary [TRANSITIVE]
   "They say that he quit!" she echoed disbelievingly. ("Oni mówią, że on rzucił pracę!" ona powtórzyła z niedowierzaniem.)
   You have to echo what I say. (Musicie powtarzać to, co ja mówię.)
 5. retake
 6. duplicate *
 7. rerun , także: re-run
 8. rehearse *
 9. retread
 10. reduplicate  
 11. chaffer
phrasal verb
 1. go over **
 2. parrot back
phrasal verb
 1. go over something **

powered by  eTutor logo