MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"renoma" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "renoma" po polsku

renoma

rzeczownik
 1. reputation *** , rep (skrót) ***
  • renoma, reputacja, opinia, konduita [policzalny]
   the opinion that people have about somebody or something
   I want us to live up to the reputation of the city. (Chcę, żebyśmy utrzymali reputację tego miasta.)
   This school has a bad reputation. (Ta szkoła ma złą renomę.)
   President Bush lost his rep when he failed to fulfil his promises. (Prezydent Bush zaczął tracić reputację, gdy nie udało mu się dopełnić obietnic.)
   Is it better to lose face or rep? (Lepiej jest stracić twarz czy reputację?)
   link synonimy: good name, name
 2. prestige *
  • prestiż, renoma [niepoliczalny]
   I feel that the prestige of this country is at stake. (Czuję, że stawką jest prestiż tego kraju.)
   If we withdraw under pressure, our prestige all over the world is threatened. (Jeśli wycofamy się pod presją, nasz prestiż na całym świecie będzie zagrożony.)
 3. stature *
 4. eminence
 5. renown
 6. repute
 7. reputability  
 8. eminency
 9. celebratedness
 10. high reputation

Powiązane zwroty — "renoma"

przymiotnik
renomowany = prestigious +2 znaczenia
inne
rzeczownik

"renoma" — Słownik kolokacji angielskich

high reputation kolokacja
 1. high przymiotnik + reputation rzeczownik = dobra reputacja, renoma
  Bardzo silna kolokacja

  The educational institution has always had high reputation in the town.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo