Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"representative" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "representative" po angielsku

representative *** , rep (skrót) ***
representant

rzeczownik
 1. przedstawiciel, reprezentant [policzalny]
  He's a representative of an insurance company. (On jest przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej.)
  Leonardo da Vinci is the main representative of the Renaissance. (Leonardo da Vinci jest głównym przedstawicielem Renesansu.)
  She worked as a Spotify rep in Sweden. (Ona pracowała jako przedstawicielka Spotify w Szwecji.)
  I used to work as a sales rep for Coca-Cola. (Pracowałem jako przedstawiciel handlowy w Coca-Coli.)

representative ***

przymiotnik
 1. charakterystyczny, okazowy
  Olive trees are representative for Greece. (Drzewa oliwne są charakterystyczne dla Grecji.)
  We visited the representative buildings of the city. (Zwiedziliśmy charakterystyczne budowle miasta.)
 2. reprezentatywny, przedstawicielski (system rządów)
  We see ourselves as the true representative voice of citizens. (Postrzegamy siebie jako prawdziwy, przedstawicielski głos obywateli.)
  The representative board discussed the most urgent issues. (Zarząd przedstawicielski przedyskutował najbardziej pilne sprawy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. poseł, posłanka [policzalny]
  She's a representative from my district. (Ona jest posłanką z mojego okręgu.)
  The representatives started to curse at each other. (Posłowie zaczęli się nawzajem przeklinać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

representative *** , Rep. (skrót)

rzeczownik
 1. kongresman  AmE [policzalny]
  A representative is a member of the congress. (Kongresman jest członkiem kongresu.)
rzeczownik
 1. członek Izby Reprezentantów
  He became a MHR at the age of sixty. (On stał się członkiem Izby Reprezentantów wieku 60 lat.)
  Is Nigel Farage still a Member of the House of Representatives? (Czy Nigel Farage jest nadal członkiem Izby Reprezentantów?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "representative"

rzeczownik
kolokacje