"Democratic Representative" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Demokratyczny Przedstawiciel
  1. democratic przymiotnik + representative rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Democratic representatives are generally not well known outside their own districts.