TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"Democratic leader" — Słownik kolokacji angielskich

Democratic leader kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Demokratyczny przywódca
  1. democratic przymiotnik + leader rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But some national Democratic leaders think they have a better idea.