Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"Democratic candidate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Demokratyczny kandydat
  1. democratic przymiotnik + candidate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1996, Democratic candidates across the nation were reading from the same play book.

powered by  eTutor logo