"independent candidate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezależny kandydat
  1. independent przymiotnik + candidate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The independent candidate does, in fact, become possible for the first time.