"poseł" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poseł" po polsku — Słownik angielsko-polski

poseł

Jan Kott, a representative of
rzeczownik
 1. representative ***
  • poseł, posłanka [COUNTABLE]
   She's a representative from my district. (Ona jest posłanką z mojego okręgu.)
   The representatives started to curse at each other. (Posłowie zaczęli się nawzajem przeklinać.)
 2. minister ****
 3. deputy ***
  • deputowany, deputowana, poseł, posłanka (członek parlamentu) [COUNTABLE]
   Only half of the deputies appeared on today's voting. (Tylko połowa posłów pojawiła się na dzisiejszym głosowaniu.)
   The deputy was charged with corruption. (Posłanka została oskarżona o korupcję.)
 4. envoy , envoi
  • poseł, posłanka (dyplomata)
   We sent an envoy to negotiate our end of the deal. (Wysłaliśmy posła, żeby wynegocjował naszą stronę umowy.)
 5. Member of Parliament , MP

"poseł" — Słownik kolokacji angielskich

 1. parliament rzeczownik + member rzeczownik = członek parlamentu, poseł, posłanka (np. w Wielkiej Brytanii, Polsce), pos. (skrót)
  Silna kolokacja

  The party also had several members of parliament from 1992 to 2000.

  Podobne kolokacje: