"send representatives" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij przedstawicieli
  1. send czasownik + representative rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    About 65 to 70 percent of those companies have sent representatives here, he said.

powered by  eTutor logo