"include representatives" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj przedstawicieli
  1. include czasownik + representative rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some task forces may include representatives of more than one commission.

powered by  eTutor logo