"succeed as representative" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnieś sukces jako przedstawiciel
  1. succeed czasownik + representative rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Thus, the song was succeeded as Russian representative at the 2000 contest by Alsou with "Solo".

powered by  eTutor logo