BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uprzedzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uprzedzenie" po polsku

uprzedzenie

obrazek do "prejudice" po polsku
rzeczownik
 1. bias **
  • stronniczość, uprzedzenie, tendencyjność, nastawienie [niepoliczalny]
   I stopped reading this newspaper because it showed political bias. (Przestałem czytać tę gazetę, ponieważ przejawiała stronniczość polityczną.)
   His political bias is visible in all his articles. (Jego polityczne uprzedzenia są widoczne we wszystkich jego artykułach.)
   We need to work on the bias towards the changes we want to introduce. (Musimy popracować nad nastawieniem do zmian, które chcemy wprowadzić.)
 2. prejudice *   [policzalny lub niepoliczalny]
  He has a prejudice against people from different countries. (On jest uprzedzony wobec ludzi z innych krajów.)
  I don't tolerate racial prejudice. (Nie toleruję uprzedzeń rasowych.)
 3. notice ****
 4. preconception , także: prenotion
 5. skew
obrazek do "warn" po polsku
czasownik
 1. warn ***
 2. bias **
  • uprzedzać, nastawiać (kogoś), wpływać [przechodni]
   We can't bias the judge in favour of us. (Nie możemy nastawić sędziego przychylnie do nas.)
   Environmental factors could have biased the results. (Czynniki środowiskowe mogły wpłynąć na wyniki.)
 3. anticipate **
 4. forestall
 5. pre-empt , preempt  
 6. indispose
 7. forerun   oficjalnie
 8. prepossess   oficjalnie
 1. give a warning
czasownik
 1. prejudice *
  • uprzedzać się (do czegoś)
   Try not to prejudice against them. (Spróbuj się do nich nie uprzedzać.)

powered by  eTutor logo