PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"pogląd" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pogląd" po polsku

pogląd

rzeczownik
 1. opinion ****
  • opinia, zdanie, pogląd [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   That is the common opinion, certainly. (To jest z pewnością powszechna opinia.)
   He has a higher opinion of you than you think. (On ma lepsze zdanie o tobie, niż ci się wydaje.)
   In my opinion, you shouldn't do it. (Moim zdaniem nie powinieneś tego robić.)
   Our opinions are divided. (Nasze opinie są podzielone.)
   link synonim: view
 2. view *****
  • pogląd, zdanie, opinia [COUNTABLE]
   In my view, you had a right to do it. (Moim zdaniem, miałeś prawo to zrobić.)
   He rarely expresses his views in public. (On rzadko wyraża swe poglądy publicznie.)
   She has strong views about religion. (Ona ma zdecydowane poglądy na temat religii.)
   link synonim: opinion
 3. notion ***
  • myśl, pomysł, pogląd [COUNTABLE]
   He doesn't have a notion about his life. (On nie ma pomysłu na swoje życie.)
   Her sexist notion was that females are superior to males. (Jej seksistowski pogląd był taki, że kobiety są lepsze od mężczyzn.)
   link synonim: idea
 4. belief ***
  • pogląd, wierzenie (np. religijne) [COUNTABLE]
   Do you have any evidence to back up this belief? (Czy masz jakiś dowód na poparcie tego poglądu?)
   People have a lot of belief in God here. (Ludzie tutaj mają dużo wiary w Boga.)
   My own belief is that such a theory does not hold. (Mój pogląd jest taki, że taka teoria nie ma uzasadnienia.)
 5. outlook **
  • pogląd (na coś) [COUNTABLE]
   a general attitude towards something, e.g. life or the world
   What's your outlook on the world? (Jaki jest twój pogląd na świat?)
   Try to have a more positive outlook on life. (Spróbuj mieć bardziej pozytywny pogląd na życie.)
 6. idea *****
  • pogląd, myśl [COUNTABLE]
   What is your idea on the subject? (Jaki jest twój pogląd na ten temat?)
   He had a lot of ideas but he never shared them with anyone. (On miał wiele poglądów, ale nigdy się nimi z nikim nie dzielił.)
 7. survey ****
 8. judgement call
 9. aperçu
 10. doxy , także: doxie

Powiązane zwroty — "pogląd"

rzeczownik
czasownik
inne
przymiotnik
inne

powered by  eTutor logo