TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"survey" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "survey" po angielsku

survey ****

obrazek do "survey" po polsku
rzeczownik
 1. badanie, sondaż, ankieta [policzalny]
  a poll
  The survey is completely anonymous. (Badanie jest całkowicie anonimowe.)
  We're carrying out a survey on people's attitudes to immigrants. (Przeprowadzamy sondaż o nastawieniu ludzi do imigrantów.)
  link synonim: poll
 2. pomiar [policzalny]
  The survey is not completely accurate. (Pomiar nie jest całkowicie precyzyjny.)
  Can we trust this survey? (Czy możemy zaufać temu pomiarowi?)
 3. inspekcja, przegląd  BrE [policzalny]
  The hotel survey may take place on an unexpected day. (Inspekcja hotelu może się odbyć w niespodziewanym dniu.)
  The manager cleaned the restaurant one day before the survey. (Menadżer posprzątał restaurację jeden dzień przed inspekcją.)
 4. ekspertyza [policzalny]
 5. pogląd, opis, badanie ogólne

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

survey ****
report *****

rzeczownik
 1. operat (pisemne opracowanie jakiegoś zagadnienia technicznego) [policzalny]

survey ****

czasownik
 1. przeprowadzać sondaż [przechodni]
  Green Peace surveyed us on the street. (Green Peace przeprowadziło z nami sondaż na ulicy.)
  They surveyed the workers of the office. (Oni przeprowadzili sondaż z pracownikami biura.)
 2. przyglądać się, obserwować [przechodni]
  She surveyed him carefully. (Ona przyjrzała się mu ostrożnie.)
  Don't survey me like that. (Nie przyglądaj mi się w ten sposób.)
  I surveyed the neighbourhood, but nothing odd was happening. (Obserwowałem okolicę, ale nie działo się nic dziwnego.)
 3. przeprowadzać inspekcję  BrE [przechodni]
  We need to survey our new house. (Musimy przeprowadzić inspekcję w naszym nowym domu.)
  They surveyed our hotel. (Oni przeprowadzili inspekcję w naszym hotelu.)
 4. przeprowadzać pomiary geodezyjne [przechodni]
  I saw two people survey with some strange instruments. (Widziałam dzisiaj dwóch ludzi przeprowadzających pomiary geodezyjne przy pomocy jakichś dziwnych urządzeń.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "survey"

rzeczownik
inne
kolokacje