"survey released" — Słownik kolokacji angielskich

survey released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badanie zwolniło
  1. release czasownik + survey rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At $22.95 apiece, the general surveys so far released are a bargain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo