"survey published" — Słownik kolokacji angielskich

survey published kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badanie wydało
  1. publish czasownik + survey rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A similar regional survey, published in June, had been more optimistic.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo