ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"publish" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "publish" po angielsku

publish ****

czasownik
 1. publikować [przechodni]
  The book was first published in 2006. (Ta książka została po raz pierwszy opublikowana w 2006 roku.)
  Many computer books are published only in English. (Wiele książek komputerowych jest publikowanych tylko po angielsku.)
  They wanted to publish the book before holidays. (Oni chcieli opublikować książkę przed wakacjami.)
 2. ogłaszać [przechodni/nieprzechodni]
  We will publish our decision tomorrow morning. (Ogłosimy naszą decyzję jutro rano.)
  I will publish the results of the exam next week. (Ogłoszę wyniki egzaminu w przyszłym tygodniu.)
  zobacz także: reveal

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo