"inspekcja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "inspekcja" po polsku

inspekcja

rzeczownik
 1. inspection **
 2. survey ****
  • inspekcja, przegląd British English [policzalny]
   The hotel survey may take place on an unexpected day. (Inspekcja hotelu może się odbyć w niespodziewanym dniu.)
   The manager cleaned the restaurant one day before the survey. (Menadżer posprzątał restaurację jeden dzień przed inspekcją.)
 3. review ****   [policzalny]
  The inspector stated that everything was fine and we wouldn't have any more reviews. (Inspektor stwierdził, że wszystko jest w porządku i nie będziemy mieli więcej inspekcji.)
  The review didn't go well and I'm afraid I might lose my job. (Inspekcja nie przebiegła dobrze i boję się, że mogę stracić pracę.)
 4. visitation
  • wizytacja, inspekcja
   How often do you get visitation? (Jak często masz wizytacje?)
 5. tour of inspection  
 1. inspectio

powered by  eTutor logo