BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przyglądać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyglądać się" po polsku

przyglądać się

obrazek do "watch" po polsku Look at his look by HAMED
czasownik
 1. watch , *****
  • oglądać, obserwować, przyglądać się [przechodni/nieprzechodni]
   Two men in dark coats were watching the house. (Dwóch mężczyzn w ciemnych płaszczach obserwowało dom.)
   They watch your house, you have to be careful. (Oni obserwują twój dom, musisz być ostrożny.)
   I have to hang curtains, my neighbour's daughter is watching me. (Muszę powiesić zasłony, córka mojego sąsiada mnie podgląda.)
   link synonim: observe
 2. eye *****
  • przyglądać się, mierzyć wzrokiem, przyjrzeć się, wpatrywać się [przechodni]
   He's been eyeing me the whole evening. (On mierzy mnie wzrokiem cały wieczór.)
   She eyed her friend whom she hasn't seen for 20 years. (Ona zmierzyła wzrokiem przyjaciółkę, z którą się nie widziała przez 20 lat.)
   He's been eyeing you all night. (On wpatruje się w ciebie całą noc.)
   The detective was eyeing the suspect. (Detektyw mierzył wzrokiem podejrzanego.)
 3. survey ****
  • przyglądać się, obserwować [przechodni]
   She surveyed him carefully. (Ona przyjrzała się mu ostrożnie.)
   Don't survey me like that. (Nie przyglądaj mi się w ten sposób.)
   I surveyed the neighbourhood, but nothing odd was happening. (Obserwowałem okolicę, ale nie działo się nic dziwnego.)
 4. view *****
  • oglądać, przyglądać się oficjalnie [przechodni]
   They were viewing our actions very closely. (Oni przyglądali się naszym działaniom bardzo uważnie.)
   The natives were viewing us with hostility. (Tubylcy przyglądali się nam z wrogością.)
 5. consider *****
 6. scope **
  • przyglądać się, badać potocznie
   You stay in the car, while I go scope things out. (Zostań w samochodzie, a ja się rozejrzę.)
   Did you scope well? (Czy dobrze się przyjrzałeś?)
 7. regard ***
  • przyglądać się (czemuś), obserwować (kogoś) termin literacki [przechodni]
   She regarded him carefully. (Ona przyglądała mu się uważnie.)
   Why are you regarding me like that? (Czemu tak mi się przyglądasz?)
   The natives were regarding our ship with fear. (Tubylcy obserwowali nasz statek ze strachem.)
 8. twire
phrasal verb
 1. look on *
obrazek do "look at something" po polsku
phrasal verb
 1. look at something *****

"przyglądać się" — Słownik kolokacji angielskich

look on kolokacja
 1. look czasownik + on przyimek = przyglądać się, rozglądać się
  Bardzo silna kolokacja

  After he was gone I looked at my watch on the bed table.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo