"rozglądać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozglądać się" po polsku

rozglądać się

obrazek do "browse" po polsku
phrasal verb
 1. look out **
 2. look around **  
  This place is amazing, look around! (To miejsce jest niesamowite, rozejrzyj się!)
 3. look on *
 4. shop around
  • rozglądać się (porównywać produkty i ich ceny)
   You should shop around for a better deal on a car. (Powinieneś porozglądać się za lepszą okazją na samochód.)
czasownik
 1. browse
  • przeglądać (np. towar w sklepie), rozglądać się (po sklepie)
   "May I help you?" "Thank you, I'm just browsing." ("Czy mogę w czymś pomóc?" "Dziękuję, tylko się rozglądam.")
   She browsed a while, then picked up a pair of shoes. (Ona rozejrzała się chwilę, po czym podniosła parę butów.)
  • rozejrzeć się, rozglądać się (np. w sklepie z odzieżą)
 2. be on the lookout , także: BOLO
 3. scout around
 1. keep an eye out
  • rozglądać się (za czymś lub za kimś), wypatrywać (na kogoś lub coś)

Powiązane zwroty — "rozglądać się"

phrasal verb
inne

"rozglądać się" — Słownik kolokacji angielskich

look out kolokacja
 1. look czasownik + out particle = uważać, rozglądać się, być ostrożnym
  Bardzo silna kolokacja

  He just looks out from a photograph with big eyes and a serious face.

  Podobne kolokacje:
shop around kolokacja
 1. shop czasownik + around particle = rozglądać się (porównywać produkty i ich ceny)
  Bardzo silna kolokacja

  Here are a few things to consider when shopping around for a video service.

  Podobne kolokacje:
look around kolokacja
 1. look czasownik + around przyimek = rozglądać się
  Bardzo silna kolokacja

  She quickly looked around her, then set the book down on the table.

  Podobne kolokacje:
look on kolokacja
 1. look czasownik + on przyimek = przyglądać się, rozglądać się
  Bardzo silna kolokacja

  After he was gone I looked at my watch on the bed table.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo