"regard" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "regard" po angielsku

regard ***

rzeczownik
 1. szacunek (do kogoś), poważanie [niepoliczalny]
  I have always had regard for my history teacher. (Zawsze miałem szacunek do mojego nauczyciela historii.)
  The youth should have regard for the elderly. (Młodzież powinna mieć szacunek do starszych.)
  Do you have any regard for me? (Czy masz jakikolwiek do mnie szacunek?)
  She has no regard for my feelings. (Ona nie bierze pod uwagę moich uczuć.)
 2. odniesienie (do czegoś) oficjalnie [niepoliczalny]
  In regard to that scandal, I would like to raise one more question. (W odniesieniu do tego skandalu, chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię.)
  I want to say something in regard to that event. (Chciałbym powiedzieć coś w odniesieniu do tego wydarzenia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. mieć wzgląd, brać pod uwagę, zwracać uwagę na coś oficjalnie [przechodni]
  She doesn't regard my feelings. (Ona nie bierze pod uwagę moich uczuć.)
  Have you regarded other people? (Wzięłaś pod uwagę innych ludzi?)
 2. cenić, szanować, poważać (kogoś) [przechodni]
  I regard him for his work. (Cenię go za jego pracę.)
  You should always regard your parents. (Powinieneś zawsze szanować swoich rodziców.)
 3. odnosić się, dotyczyć (czegoś) [przechodni]
  Our conversation regarded your behaviour, young lady. (Nasza rozmowa dotyczyła twojego zachowania, młoda damo.)
  The meeting regards some changes in our company. (Spotkanie dotyczy niektórych zmian w naszej firmie.)
 4. przyglądać się (czemuś), obserwować (kogoś) termin literacki [przechodni]
  She regarded him carefully. (Ona przyglądała mu się uważnie.)
  Why are you regarding me like that? (Czemu tak mi się przyglądasz?)
  The natives were regarding our ship with fear. (Tubylcy obserwowali nasz statek ze strachem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. brać pod uwagę, uwzględniać
  One has to have regard to the terms of a contract. (Trzeba brać pod uwagę warunki umowy.)

Powiązane zwroty — "regard"

przymiotnik
przyimek
inne
inne
rzeczownik
czasownik
phrasal verb
kolokacje

powered by  eTutor logo