TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"obserwować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obserwować" po polsku

obserwować

obrazek do "watch" po polsku
czasownik
 1. watch , *****
  • oglądać, obserwować, przyglądać się [przechodni/nieprzechodni]
   Two men in dark coats were watching the house. (Dwóch mężczyzn w ciemnych płaszczach obserwowało dom.)
   They watch your house, you have to be careful. (Oni obserwują twój dom, musisz być ostrożny.)
   I have to hang curtains, my neighbour's daughter is watching me. (Muszę powiesić zasłony, córka mojego sąsiada mnie podgląda.)
   link synonim: observe
 2. survey ****
  • przyglądać się, obserwować [przechodni]
   She surveyed him carefully. (Ona przyjrzała się mu ostrożnie.)
   Don't survey me like that. (Nie przyglądaj mi się w ten sposób.)
   I surveyed the neighbourhood, but nothing odd was happening. (Obserwowałem okolicę, ale nie działo się nic dziwnego.)
 3. observe ***
  • obserwować, patrzeć [przechodni/nieprzechodni]
   Children learn by observing adults. (Dzieci uczą się, obserwując dorosłych.)
   The cats were observing the pigeons outside. (Koty obserwowały gołębie na zewnątrz.)
   link synonim: watch
 4. monitor ***
  • obserwować, monitorować
   to observe, to watch something closely
   You have to monitor his work and help him. (Musisz obserwować jego pracę i mu pomagać.)
   I monitored the students during their exam. (Obserwowałem studentów podczas ich egzaminu.)
 5. scrutinize * , scrutinise BrE
  • przypatrywać się bacznie (czemuś), obserwować (coś)
   Our parents scrutinize our every move. (Nasi rodzice obserwują każdy nasz krok.)
   My father scrutinized my new girlfriend. (Mój ojciec bacznie się przypatrywał mojej nowej dziewczynie.)
   She scrutinized his face to remember every detail. (Ona przypatrzyła się bacznie jego twarzy, by zapamiętać każdy szczegół.)
 6. regard ***
  • przyglądać się (czemuś), obserwować (kogoś) termin literacki [przechodni]
   She regarded him carefully. (Ona przyglądała mu się uważnie.)
   Why are you regarding me like that? (Czemu tak mi się przyglądasz?)
   The natives were regarding our ship with fear. (Tubylcy obserwowali nasz statek ze strachem.)
 7. follow , *****   [przechodni]
  Follow her, you can't let her escape. (Obserwuj ją, nie możesz pozwolić jej uciec.)
  We have to follow every move of the suspect. (Musimy obserwować każdy krok podejrzanego.)
 8. surveil
czasownik
 1. watch somebody *****  
  This man watches me all the time. (Ten mężczyzna cały czas mnie obserwuje.)
  "Why do you watch him?" "He's our suspect." ("Dlaczego go obserwujecie?" "On jest naszym podejrzanym.")
 2. keep somebody under observation  
idiom
 1. stake somebody out
czasownik
 1. track something ****
  • śledzić coś, obserwować coś
   This computer program helps you track all your financial data. (Ten program komputerowy pomaga ci śledzić wszystkie twoje dane finansowe.)
   We have to track his every move - he can't escape now. (Musimy obserwować każdy jego ruch - teraz nie może nam uciec.)
phrasal verb
 1. stake something out

Powiązane zwroty — "obserwować"

rzeczownik
przysłówek
wnikliwie (np. obserwować coś) = acutely
przymiotnik
obserwacyjny = observational +1 znaczenie
czasownik
idiom
inne
inne
z boku (np. obserwować, siedzieć) = on the sidelines , from the sidelines