"obserwator" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obserwator" po polsku

obserwator

rzeczownik
 1. observer ***   [policzalny]
  He's a good observer. He anticipated the financial crisis many years before it happened. (On jest dobrym obserwatorem. Przewidział kryzys finansowy wiele lat zanim on się wydarzył.)
  To be a good observer, you have to pay attention to the details. (Żeby być dobrym obserwatorem, musisz zwracać uwagę na szczegóły.)
  The observer forgot one of the player's name. (Komentator zapomniał nazwiska jednego z zawodników.)
 2. spectator *
  • widz, obserwator [policzalny]
   I enjoy being a spectator of sports competitions. (Lubię być widzem zawodów sportowych.)
 3. bystander , onlooker , także: stander-by
  • świadek wydarzenia (przypadkowy), przechodzień, obserwator
   The explosion killed an innocent bystander. (Wybuch zabił niewinnego przechodnia.)
   He was just a silent onlooker. (On był tylko cichym obserwatorem.)
 4. watcher  
  The games will be observed by an independent watcher. (Rozgrywki będą nadzorowane przez niezależnego obserwatora.)
 5. beholder  
 6. spotter
  • obserwator (np. ptaków)  BrE
 7. perceiver
 8. eyer  
 9. observer pattern
 10. gazer

powered by  eTutor logo