"obserwacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obserwacja" po polsku — Słownik angielsko-polski

obserwacja

rzeczownik
 1. observation ***   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The doctors kept the patient under observation. (Lekarze trzymali pacjenta na obserwacji.)
  This is a very interesting observation. (To jest bardzo interesująca obserwacja.)
 2. remark ***
  • spostrzeżenie, komentarz, uwaga, obserwacja (na temat czegoś) [COUNTABLE]
   I would like to make a couple of personal remarks. (Chciałbym zrobić kilka osobistych uwag.)
   Next time, you should ignore his silly remarks. (Następnym razem powinieneś zignorować jego głupie komentarze.)
 3. surveillance **
  • inwigilacja, obserwacja, nadzór (np. policyjny) [UNCOUNTABLE]
   watching something or somebody carefully
   Everyone on that list is already under surveillance by law enforcement. (Każda osoba z tej listy znajduje się pod ścisłym nadzorem stróżów prawa.)
 4. insight **
 5. scrutiny **
  • przypatrywanie się (czemuś), obserwacja (czegoś) [UNCOUNTABLE]
   There is scarcely any scrutiny of their activities or operation. (Ich działalność bądź funkcjonowanie nie podlega prawie żadnej obserwacji.)
 6. stakeout
  • obserwacja (przestępców)
 7. prosect  

Powiązane zwroty — "obserwacja"

czasownik
idiom
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
obserwacyjny = observational +1 znaczenie