Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"nadzór" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadzór" po polsku

nadzór

rzeczownik
 1. control *****
  • kontrola, nadzór [niepoliczalny]
   You need to take control of your life. (Musisz przejąć kontrolę nad swoim życiem.)
   He likes to have control over the situation. (On lubi mieć kontrolę nad sytuacją.)
 2. supervision *
  • kontrola, nadzór (nad czymś), doglądanie (czegoś) [niepoliczalny]
   A European and global system for supervision represents further important steps. (Kolejne istotne kroki to europejski i globalny system nadzoru.)
   Building and government supervision in that area need to be discussed. (Polityka budowlana i nadzór rządu w tym rejonie wymagają przedyskutowania.)
 3. surveillance **
  • inwigilacja, obserwacja, nadzór (np. policyjny) [niepoliczalny]
   watching something or somebody carefully
   Everyone on that list is already under surveillance by law enforcement. (Każda osoba z tej listy znajduje się pod ścisłym nadzorem stróżów prawa.)
 4. oversight *  
  Anyone here want to chair the oversight on this program? (Czy ktoś z obecnych chce nadzorować ten program?)
 5. scrutiny **
  • nadzór (np. policyjny) [niepoliczalny]
   You could say that the region is now under closer scrutiny. (Można powiedzieć, że ten region znajduje się teraz pod wzmożonym nadzorem.)
   This case needs to be put under public scrutiny. (Ta sprawa musi być poddana nadzorowi publicznemu.)
 6. charge , *****
  • nadzór, opieka (np. nad dzieckiem), odpowiedzialność (za coś lub kogoś), zarządzanie oficjalnie [niepoliczalny]
   My son is under her charge until I come back. (Mój syn jest pod jej opieką, dopóki nie wrócę.)
   As long as you are under my charge, you will listen to me. (Dopóki jesteś pod moją opieką, będziesz się mnie słuchać.)
   I have 20 employees in my charge. (Mam 20 pracowników pod swoim zwierzchnictwem.)
 7. keeping
 8. superintendence
 9. superintedence  
 10. controlling power  
 11. wardship
 12. intendance

Powiązane zwroty — "nadzór"

czasownik
nadzorować = control +6 znaczeń
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik