"supervisor" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "supervisor" po angielsku — Słownik polsko-angielski

supervisor **

rzeczownik
 1. nadzorca, nadzorczyni, kierownik, kierowniczka, przełożony, przełożona [COUNTABLE]
  a boss who oversees the work of subordinates
  If you have any questions, please see your supervisor or call the office. (Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się proszę ze swoim kierownikiem lub zadzwoń do biura.)
  He's our direct supervisor. (On jest naszym bezpośrednim przełożonym.)
  She doesn't like her supervisor. (Ona nie lubi swojego kierownika.)
 2. promotor (pracownik naukowy uczelni wyższej opiekujący się pracami magistrantów lub doktorantów) [COUNTABLE]
  I have to consult my ideas with my supervisor. (Muszę omówić moje pomysły z moim promotorem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.