KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przełożony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przełożony" po polsku

przełożony

obrazek do "supervisor" po polsku
rzeczownik
 1. supervisor **
  • nadzorca, nadzorczyni, kierownik, kierowniczka, przełożony, przełożona [policzalny]
   a boss who oversees the work of subordinates
   If you have any questions, please see your supervisor or call the office. (Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się proszę ze swoim kierownikiem lub zadzwoń do biura.)
   He's our direct supervisor. (On jest naszym bezpośrednim przełożonym.)
   She doesn't like her supervisor. (Ona nie lubi swojego kierownika.)
 2. superior **
  • przełożony, przełożona, kierownik, kierowniczka, dyrektor, dyrektorka [policzalny]
   your boss, a person who is above you in the business hierarchy
   His superior asked him to stay longer at work today. (Jego przełożony poprosił go, aby został dziś dłużej w pracy.)
   Do you like your superior? (Lubisz swojego kierownika?)
 3. warden
 4. pivot man
 5. superordinate
przymiotnik
 1. deferred
czasownik
 1. postpone , *
czasownik
 1. transfer ***
  • zmieniać miejsce, przekładać oficjalnie
   Can we transfer our meeting? (Czy możemy przełożyć nasze spotkanie?)
   I have to transfer my party, the restaurant is closed on Sunday. (Muszę zmienić miejsce mojego przyjęcia, restauracja jest nieczynna w niedzielę.)
 2. shuffle *
 3. rearrange
  • zmieniać (czas spotkania), przekładać (zebranie)
   The match has been rearranged for next Saturday. (Mecz został przesunięty na następną sobotę.)
 4. reschedule ,
 5. adjourn
  • przekładać, przenieść, przenosić się (np. w inne miejsce)
   Our discussion had to be adjourned to the conference hall since my office was being renovated. (Nasze spotkanie musiało zostać przeniesione do sali konferencyjnej, ponieważ moje biuro było remontowane.)
 6. interlay  
 7. retime
phrasal verb
 1. leave something over
 2. put something back , także: put back something
  • przekładać coś (np. spotkanie)
   Can we put our meeting back a week? I can't make it today. (Czy możemy przełożyć nasze spotkanie o tydzień? Dziś nie dam rady.)
   I think he doesn't like you since he always puts your meetings back. (Myślę, że on cię nie lubi, skoro zawsze przekłada wasze spotkania.)
czasownik
 1. translate **
  • przekładać się (być rezultatem) [przechodni/nieprzechodni]
   Lack of trust translates to our problems. (Brak zaufania przekłada się na nasze problemy.)
   Your intentions translate your actions. (Twoje intencje przekładają się na działania.)

powered by  eTutor logo