"nadzorowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadzorowanie" po polsku

nadzorowanie

rzeczownik
 1. supervising
 2. controlling
 3. overseeing  
 4. honchoing
 5. surveilling
The illusion of control
czasownik
 1. control *****
  • kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś) [przechodni]
   The plant manager must control every step of the production process. (Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.)
   I can't control my own children. (Nie panuję nad własnymi dziećmi.)
   link synonim: check
 2. oversee **
  • nadzorować (kogoś lub coś) [przechodni]
   to supervise something, to be in charge of something
   My friend oversees my every workout. (Mój przyjaciel nadzoruje każdy mój trening.)
 3. supervise *
 4. preside *
 5. overlook , **  
  I'm overlooking the school dance tomorrow. (Nadzoruję jutro szkolną potańcówkę.)
  My father will overlook our trip. (Mój ojciec będzie nadzorował naszą wycieczkę.)
 6. honcho AmE potocznie
 7. surveil
phrasal verb
 1. preside over something *

powered by  eTutor logo