TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"overlook" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "overlook" po angielsku

overlook , **

czasownik
 1. przeoczyć (np. detal, błąd) [przechodni]
  You can't overlook anything when you're looking for the truth. (Nie możesz przeoczyć niczego kiedy poszukujesz prawdy.)
  He overlooked a misspelled word. (On przeoczył źle napisany wyraz.)
 2. przymknąć, przymknąć na coś oko (np. złamanie zasad, złe zachowanie) [przechodni]
  This time, I can overlook his bad behaviour. (Tym razem mogę przymknąć oczy na jego złe zachowanie.)
  Will you overlook my mistake? (Przymkniesz oczy na mój błąd?)
 3. wychodzić na coś, górować, wznosić się nad czymś (np. okno, wzgórze) [przechodni]
  The window in the room overlooks the sea. (Okno w pokoju wychodzi na morze.)
  The tower overlooked the city. (Wieża górowała nad miastem.)
 4. pominąć, pomijać, nie dostrzegać (np. osoby, problemu) [przechodni]
  We should not, however, overlook consumers who make their own choices about food. (Nie powinniśmy jednak pomijać konsumentów, którzy sami dokonują wyborów żywieniowych.)
  We must not overlook the matter of teaching tolerance. (Nie wolno nam pominąć konieczności uczenia tolerancji.)
 5. nadzorować
  I'm overlooking the school dance tomorrow. (Nadzoruję jutro szkolną potańcówkę.)
  My father will overlook our trip. (Mój ojciec będzie nadzorował naszą wycieczkę.)
 6. sprawdzać, przeglądać
  I overlooked my student's papers and they all look good. (Sprawdziłem prace moich uczniów i wszystkie wyglądają dobrze.)
  You must overlook today's papers! (Musisz sprawdzić dzisiejsze gazety!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

overlook ,

rzeczownik
 1. punkt widokowy (np. na zboczu klifu)  AmE

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.