"przeoczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeoczyć" po polsku

przeoczyć

czasownik
 1. overlook , **
  • przeoczyć (np. detal, błąd) [TRANSITIVE]
   You can't overlook anything when you're looking for the truth. (Nie możesz przeoczyć niczego kiedy poszukujesz prawdy.)
   He overlooked a misspelled word. (On przeoczył źle napisany wyraz.)
 2. omit *
 3. look past
  • przeoczyć, nie zwrócić uwagi
   I looked past her mistakes. (Nie zwracałem uwagi na jej błędy.)
   He looked past that stop sign! (On przeoczył tamten znak stop!)
 1. miss out on something
phrasal verb
 1. miss something out
idiom
 1. miss a thing
  • przegapić coś, przeoczyć coś
   Everything's wrong. I must have missed a thing. (Wszystko jest źle. Musiałem coś przeoczyć.)
   I don't wanna miss a thing. (Nie chcę niczego przegapić.)
 2. miss a trick  
czasownik
 1. mislook  

"przeoczyć" — Słownik kolokacji angielskich

look past kolokacja
 1. look czasownik + past przyimek = przeoczyć, nie zwrócić uwagi
  Bardzo silna kolokacja

  You have to look past those things and continue to play your game.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo