BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"spoglądanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spoglądanie" po polsku

spoglądanie

rzeczownik
 1. look *****
  • spojrzenie, spoglądanie (czynność) [COUNTABLE]
   Her pressing look is uncomfortable. (Jej natarczywe spojrzenie jest zawstydzające.)
   Your brother's dirty look is rude. (Nieprzyzwoite spojrzenie twojego brata jest niegrzeczne.)
 2. looking
czasownik
 1. look *****
phrasal verb
 1. gaze out
 2. gaze on
phrasal verb
 1. have a look , take a look
czasownik
 1. dig ***
  • spojrzeć, rzucić okiem slang
   Can you dig at my essay and correct mistakes? (Czy możesz rzucić okiem na moje wypracowanie i poprawić błędy?)
   I want to dig at your homework before you give it to the teacher. (Chcę spojrzeć na twoją pracę domową, zanim oddasz ją nauczycielowi.)
 2. take a peek informal , także: get a peek

powered by  eTutor logo