"spoglądanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spoglądanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

spoglądanie

rzeczownik
 1. look *****
  • spojrzenie, spoglądanie (czynność) [COUNTABLE]
   Her pressing look is uncomfortable. (Jej natarczywe spojrzenie jest zawstydzające.)
   Your brother's dirty look is rude. (Nieprzyzwoite spojrzenie twojego brata jest niegrzeczne.)
 2. looking
obrazek do "look" po polsku
czasownik
 1. look *****
phrasal verb
 1. gaze on
phrasal verb
 1. have a look , take a look
czasownik
 1. dig ***
  • spojrzeć, rzucić okiem slang
   Can you dig at my essay and correct mistakes? (Czy możesz rzucić okiem na moje wypracowanie i poprawić błędy?)
   I want to dig at your homework before you give it to the teacher. (Chcę spojrzeć na twoją pracę domową, zanim oddasz ją nauczycielowi.)
 2. take a peek informal , także: get a peek