"spoglądać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spoglądać" po polsku

spoglądać

czasownik
 1. look *****
  • patrzeć, spoglądać [INTRANSITIVE]
   She is looking at the fish. (Ona patrzy na rybki.)
   Look at this! (Popatrz na to!)
   Jane looked at her watch. (Jane spojrzała na zegarek.)
phrasal verb
 1. gaze out
 2. gaze on
phrasal verb
 1. have a look , take a look
czasownik
 1. dig ***
  • spojrzeć, rzucić okiem slang
   Can you dig at my essay and correct mistakes? (Czy możesz rzucić okiem na moje wypracowanie i poprawić błędy?)
   I want to dig at your homework before you give it to the teacher. (Chcę spojrzeć na twoją pracę domową, zanim oddasz ją nauczycielowi.)
 2. take a peek informal , także: get a peek

Powiązane zwroty — "spoglądać"

czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
spojrzenie = look +3 znaczenia
przysłówek
nieśmiało (np. spoglądać) = shyly , także: shily
nieufnie (np. spoglądać na coś) = suspiciously
badawczo (np. pytać, spoglądać) = narrowly
przeciągle (np. spoglądać) = lingeringly

"spoglądać" — Słownik kolokacji angielskich

gaze out kolokacja
 1. gaze czasownik + out particle = wpatrywać się, spoglądać (intensywnie)
  Bardzo silna kolokacja

  She turned her back on him, and gazed out over the great city.

  Podobne kolokacje:
gaze on kolokacja
 1. gaze czasownik + on przyimek = wpatrywać się, spoglądać
  Bardzo silna kolokacja

  He gazed at me, only half his mind on the matter.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo