patrzeć, spoglądać

look

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She is looking at the fish. = Ona patrzy na rybki.