BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spojrzeć na stronę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spojrzeć na stronę" po polsku

spojrzeć na stronę

phrasal verb
  1. turn to something ***
    • spojrzeć na stronę (np. w książce)
      The teacher asked us to turn to page twenty. (Nauczyciel kazał nam spojrzeć na stronę dwudziestą.)
      Do you have that newspaper? Turn to page two, there's my photo on the top of it! (Masz tę gazetę? Spójrz na stronę drugą, tam na górze jest moje zdjęcie!)

powered by  eTutor logo