BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"spojrzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spojrzenie" po polsku

spojrzenie

rzeczownik
 1. look *****
  • spojrzenie, spoglądanie (czynność) [COUNTABLE]
   Her pressing look is uncomfortable. (Jej natarczywe spojrzenie jest zawstydzające.)
   Your brother's dirty look is rude. (Nieprzyzwoite spojrzenie twojego brata jest niegrzeczne.)
  • spojrzenie (wyraz twarzy kogoś) [COUNTABLE]
   Jill gave him a quick look. (Jill spojrzała na niego przez moment.)
   He gave his brother a rather startled look. (On spojrzał na swojego brata z zaskoczeniem.)
 2. view *****
  • spojrzenie (sposób rozważania czegoś) [COUNTABLE]
   I think you will need a different view to analyse this situation. (Uważam, że potrzebujesz innego spojrzenia, aby zrozumieć tę sytuację.)
   What's your view on that problem? (Jakie jest twoje spojrzenie na ten problem?)
 3. take *****
 4. peep
 5. looking
czasownik
 1. look *****
phrasal verb
 1. gaze out
 2. gaze on
phrasal verb
 1. have a look , take a look
czasownik
 1. dig ***
  • spojrzeć, rzucić okiem slang
   Can you dig at my essay and correct mistakes? (Czy możesz rzucić okiem na moje wypracowanie i poprawić błędy?)
   I want to dig at your homework before you give it to the teacher. (Chcę spojrzeć na twoją pracę domową, zanim oddasz ją nauczycielowi.)
 2. take a peek informal , także: get a peek

Powiązane zwroty — "spojrzenie"

phrasal verb
czasownik
idiom
inne
przymiotnik
porozumiewawczy (np. spojrzenie, gest) = meaningful
zbrodniczy (np. spojrzenie, reżim) = murderous
płomienny (np. oczy, spojrzenie) = ardent
pytający (np. spojrzenie) = quizzical +1 znaczenie
uwodzicielski (np. spojrzenie) = amorous
druzgocący (np. krytycyzm, spojrzenie) = crushing
figlarne (spojrzenie) = sly
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo