BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pytający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pytający" po polsku

pytający

przymiotnik
 1. questioning *
 2. quizzical
  • zagadkowy (np. uśmiech), pytający (np. spojrzenie)
 3. inquiring
 4. interrogative , interrog. (skrót)
  • pytający, pytajny
  • pytający (np. spojrzenie, ton)
 5. inquirer , także: enquirer  
 6. enquiring
 7. zetetic
obrazek do "ask" po polsku obrazek do "query" po polsku
czasownik
 1. ask , *****
  • pytać, zadawać pytanie [przechodni/nieprzechodni]
   Can I ask you a question? (Czy mogę zadać ci pytanie?)
   "Have you seen Kelly recently?" "No, why are you asking?" ("Widziałeś ostatnio Kelly?" "Nie, dlaczego pytasz?")
   Don't ask her - she doesn't know. (Nie pytaj jej - ona nie wie.)
   link synonim: inquire
 2. question ***** , także: qu.
  • pytać, zadawać pytania [przechodni]
   The police were questioning John the whole morning. (Policja zadawała pytania John'owi cały poranek.)
   He questioned me about my relationship. (On wypytywał mnie o mój związek.)
 3. query * , qy (skrót) , qy. (skrót)  
  No doctor or hospital will query the origin of the organ. (Żaden doktor czy szpital nie zapyta o pochodzenie narządu.)
 4. interrogate
rzeczownik
 1. speer dialekt , także: speir    ScoE
czasownik
 1. inquire AmE * , enquire BrE   [przechodni/nieprzechodni]
  You should also enquire about the back-up team, should you need repairs whilst on charter. (Powinieneś również zapytać o grupę wsparcia, gdybyś potrzebował naprawy podczas czarteru.)
  link synonim: ask
 2. quaere

powered by  eTutor logo