BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pytać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pytać się" po polsku

pytać się, pytać

czasownik
 1. inquire AmE * , enquire BrE
  • pytać, pytać się [przechodni/nieprzechodni]
   You should also enquire about the back-up team, should you need repairs whilst on charter. (Powinieneś również zapytać o grupę wsparcia, gdybyś potrzebował naprawy podczas czarteru.)
   link synonim: ask
 2. quaere
obrazek do "ask" po polsku obrazek do "query" po polsku
czasownik
 1. ask , *****
  • pytać, zadawać pytanie [przechodni/nieprzechodni]
   Can I ask you a question? (Czy mogę zadać ci pytanie?)
   "Have you seen Kelly recently?" "No, why are you asking?" ("Widziałeś ostatnio Kelly?" "Nie, dlaczego pytasz?")
   Don't ask her - she doesn't know. (Nie pytaj jej - ona nie wie.)
   link synonim: inquire
 2. question ***** , także: qu.
  • pytać, zadawać pytania [przechodni]
   The police were questioning John the whole morning. (Policja zadawała pytania John'owi cały poranek.)
   He questioned me about my relationship. (On wypytywał mnie o mój związek.)
 3. query * , qy (skrót) , qy. (skrót)  
  No doctor or hospital will query the origin of the organ. (Żaden doktor czy szpital nie zapyta o pochodzenie narządu.)
 4. interrogate
rzeczownik
 1. speer dialekt , także: speir    ScoE

powered by  eTutor logo