"pytać o" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pytać o" po polsku — Słownik angielsko-polski

phrasal verb
 1. ask for somebody ***
 2. ask after somebody
czasownik
 1. ask about something **  
  I'll ask him about it when I see him. (Zapytam go o to, kiedy będę się z nim widział.)
  She often asks about you. (Ona często pyta o ciebie.)
  I can't count the number of times I've been asked about this! (Nie mogę zliczyć, ile razy byłem o to pytany!)
idiom
 1. make an enquiry about something

pytać o

 1. ask about **  

"pytać o" — Słownik kolokacji angielskich

ask about kolokacja
 1. ask czasownik + about przyimek = pytać o
  Bardzo silna kolokacja

  Last time I was up here, he asked about you.

  Podobne kolokacje: